MotoMadness

Utylizacja odpadów jako specjalizacja

2013-07-10 | Kategoria: Dla producentow

www.motomadness.pl Utylizacja odpadów to specjalistyczna dziedzina działalności, w której należy korzystać z usług wyspecjalizowanych firm. Gospodarka odpadami przemysłowymi, której elementem jest utylizacja odpadów wchodzi w skład oferty firmy Destylacje, specjalizującej się w odzyskiwaniu odpadów półpłynnych nadających się do produkcji innych rozpuszczalników, lub jako produkt ostateczny. Firma odbiera rozpuszczalniki takie jak benzyny ciężkie, zmywacze drukarskie, takie jak Hydrowash, Bootcherin, Wash oraz zmywacze ciężkie na bazie butylu i octanu etylu. Firma utylizuje również mieszaniny zmywaczy i rozpuszczalników, oraz inne niebezpieczne odpady podestylacyjne.

www.motomadness.pl